Note 23
From 'Nature Likes Warmth' a chapter in 'Solar Cycles Not CO2 Control Climate'

A.I. Kverndal et al., 1990. Virkningen av klimaendringer i polaromradene—Bidrag til den interdepartementale klimautredningen (Oslo: Norsk Polarinstititt).